Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Kalite hedeflerimize ulaşabilmek için bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vermek ve tüm ekibimizi motive etmek.
 • Müşteri isteklerini en iyi şekilde ve zamanında karşılamak.
 • Uluslararası standartlara ve müşteri isteklerine uygun yüksek kaliteli üretim yapmak.
 • Rekabet gücümüzü, kalite seviyemizi ve maliyetlerimizi sürekli iyileştirmek.
 • Tedarikçi ilişkilerimizi iyi kontrol ederek kaliteden taviz vermemek ve tedarikçilerimizin sürekli gelişimine destek vermek.
 • Gelişen teknolojileri firmamıza adapte ederek sürekli büyümeyi sağlamak.
 • Sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak benimsemek.

Çevre Politikamız

 • Faaliyetlerimizin içeriğine, ölçeğine ve çevresel etkilerine uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve geliştirmek.
 • Çevre ile ilgili  ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak.
 • Çevre bilincinin tüm firma bünyesinde anlaşılması amacıyla bütün çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak.
 • Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve israf etmemek.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılması için çaba harcamak.
 • Topluma ve çevremize karşı saygılı ve duyarlı olmak.